De avondschool - Banner   De Avondschool - Servicemenu
De Avondschool: -Banner Home - Opleidingen - Vakfiches - Burotica - Basisdactylo 1
   

Basisdactylo 1 (A1)

Laatst gewijzigd op 12 juli 2007

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties

 • Correct tienvingerblind typen
 • De juiste houding aannemen
 • Het volledige klavier beheersen

Leerinhoud

 • Juiste houding
 • Principes van het typen
  • Tienvingersysteem
  • Blind
 • Beknopt
  • Gidsrij
  • Hoofdrij
  • Benedenrij
  • Bovenrij
  • Hoofdlettertoets
 • Beheersing van het klavier
 • Driloefeningen
 • Voorbereiden oefeningen tot doorlopende teksten
  • Woorden
  • Zinsdelen
  • Zinnen
  • Alinea's

Onderwijsvorm
De doelstellingen voor het vak Basisdactylo 1 worden uitgewerkt aan de hand van zelfstandige taken die door het programma zelf onmiddellijk worden verbeterd.

Studiemateriaal

 • Pc
 • Handboek Typ Top Plus Vandaag

Studiekosten

 • Inschrijvingsgeld
 • Aankoop syllabus: ongeveer € 13, geldig voor de eerste 2 modules + installatie Cd-rom van het programma voor thuis

Beoordelingswijze

 • Permanente evaluatie
  • Iedere les individuele beoordeling door programma zelf
 • Eindevaluatie
  • Elk einde van module door middel van korte test
  • Gebaseerd op aanslagen en niet op snelheid

Terug naar vakfiches overzicht

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 243 87 99 - Adressen