De avondschool - Banner   De Avondschool - Servicemenu
De Avondschool: -Banner Home - Opleidingen - Vakfiches - Toepassingssoftware - Gegevensbeheer 1
   

Gegevensbeheer 1 (6861)

Laatst gewijzigd op 12 juli 2007

Begincompetenties
Om in deze module te mogen aanvangen, moet u geslaagd zijn voor de module tekstverwerking en/of rekenblad of over dezelfde vaardigheden beschikken als de cursisten die ze gevolgd hebben.

Eindcompetenties

 • Het begrip databasesysteem uitleggen en het onderscheid maken tussen numerieke en alfanumerieke gegevens
 • De verschillende manieren kennen waarop gegevens in een databestand georganiseerd kunnen zijn
 • De verschillende manieren kennen waarop met een relationele gegevensbank kan gewerkt worden
 • Een personal computer bedienen in functie van gegevensbeheer
 • De commando's van het besturingssysteem gebruiken in functie van deze module gegevensbeheer
 • Een relationele gegevensbank opstarten en beëindigen
 • Een databestand aanmaken via het gebruikersmenu
 • Data inbrengen direct na het aanmaken van het databestand
 • De data-invoer beëindigen
 • De inhoud van een databestand zichtbaar maken
 • Een aangemaakt databestand bewerken
 • Het databestand openen als het nog niet actief is
 • Nieuwe gegevens toevoegen aan het actieve databestand
 • De structuur van een databestand zichtbaar maken
 • De gedefinieerde structuur wijzigen
 • Een invoerformulier ontwerpen naar eigen maat
 • Het aangemaakte formulier opslaan, gebruiken en wijzigen
 • Recordwijzer plaatsen op een bepaald record in het databestand
 • De records van het databestand zichtbaar maken
 • Records verwijderen uit het databestand
 • Een aangebrachte wismarker ongedaan maken
 • Records definitief verwijderen
 • Bepaalde records uit het databestand aanpassen
 • De records bekijken die aan een aantal voorwaarden voldoen
 • Gegevens ordenen in volgorde van een bepaald veld
 • Het aantal records in een databestand berekenen
 • Numerieke velden sommeren
 • Gemiddelden berekenen
 • Rapporten of etiketten produceren
 • Interactief werken met de commando's van de gegevensbank
 • Uitwerken van praktische oefeningen

Leerinhoud

 • Algemeenheden databases
  • Definitie van een gegevensbank
  • Soorten gegevens
  • Soorten gegevensbanken
 • Inleiding tot gegevensbank
  • Manier van gebruiken van de relationele gegevensbank
  • Structuur field-recordfile
  • Opstarten en beëindigen van de programmatuur
 • Aanmaken van databestand en gegevens inbrengen
  • Het aanmaken en benoemen van een databestand
  • Gegevensstructuur
  • Gegevens invoeren
  • Gegevensinvoer beëindigen
  • Recordinhoud tonen
 • Bestandsbewerkingen
  • Bestandenlijsten opvragen
  • Kopiëren van de structuur van een databestand
  • Wissen van een databestand
  • Databestand herbenoemen
  • Openen van een bestaand databestand
  • Gegevens toevoegen aan een databestand
 • Wijzigen van de structuur van een aangemaakt databestand
  • Tonen van de structuur van een databestand
  • Veranderen van de structuur van een databestand
 • Formulier voor gegevensinvoer
  • Ontwerpen van een invoerformulier
  • Invoerformulier opsparen
  • Invoerformulier gebruiken
  • Invoerformulier wijzigen
 • Opvragen van gegevens uit een databestand
 • Bewerken van gegevens in een databestand
 • Zoekbewerking
 • Sorteren en indexeren van een databestand
 • Statistische functies
 • Opstellen van rapporteren en aanmaken van etiketten
 • Het werken met eigenlijke commando's

Onderwijsvorm

 • Theoretische uiteenzetting door de lesgever a.d.h.v. voorbeelden
 • Praktische oefeningen die afwisselend individueel en gezamenlijk worden uitgevoerd

Studiemateriaal

 • 1 PC computerklas met de nodige geïnstalleerde printers
 • Professioneel gegevensbankpakket (Microsoft Access)

Studiekosten
Syllabus (*) € 15,00

USB-stick met Office 2007 (€ 75) - (eventueel)

(*) geldt voor basis + aanvullingen doch niet verplicht en de cursist mag ook zelf een naslagwerk kopen dat in de handel beschikbaar is

Beoordelingswijze
Tussentijdse test (1/3 v/d punten) + examen (2/3 v/d punten)

 

Terug naar vakfiches TPS overzicht
Terug naar vakfiches Burotica overzicht

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 243 87 99 - Adressen