De avondschool - Banner   De Avondschool - Servicemenu
De Avondschool: -Banner Home - Onze school - Inschrijvingspagina - Premies en tegemoetkomingen - Opleidingscheques voor werknemers
   

Opleidingscheques voor werknemers         

  

CVO PANTA RHEI is een door de Vlaamse overheid erkende opleidingsverstrekker. Dat betekent dat je een deel van het inschrijvingsgeld, en in bepaalde gevallen het volledige inschrijvingsgeld, kan betalen met opleidingscheques.

  

 

Naar boven Overzicht

           

    

Naar boven Hoe werkt het systeem van opleidingscheques?

     

Voor elke opleiding die je met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Voor de cheques die een waarde hebben van 5, 10 en 25 euro betaal je zelf dus slechts 2,5, 5 en 12,5 euro. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen.

Een voorbeeld: Je wil een opleiding volgen waarvan het inschrijvingsgeld 120 euro bedraagt. Bestel dan cheques voor de waarde van je opleiding, nl. 120 euro. Aangezien de Vlaamse overheid de helft bijpast, moet jij daar slechts 60 euro voor betalen. Met je opleidingscheques ter waarde van 120 euro betaal je dan je inschrijvingsgeld.

   

      

Naar boven Welke opleidingen komen in aanmerking?

      

De opleiding moet verstrekt worden door een instelling die erkend wordt in Vlaanderen. Bovendien moet de opleiding bijdragen tot je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

       

CVO PANTA RHEI is een erkend opleidingsverstrekker en aanvaardt de opleidingscheques.

   

Een erkend opleidingsverstrekker herkent u aan volgend logo:

  

 


Op werk.be vind je een lijst met de opleidingen en modules in het volwassenenonderwijs (hoger beroepsonderwijs en secundair volwassenenonderwijs) die wel en niet erkend zijn.


Hieronder zetten we op een rijtje welke opleidingen en modules niet erkend zijn:
   
NIET-ERKENDE STUDIEGEBIEDEN:

 • boekbinden
 • diamantbewerking
 • huishoudelijk onderwijs (vb. naaien)
 • lederbewerking
 • lichaamsverzorging
 • mode
 • muziekinstrumentenbouw
 • smeden
 • toerisme (vb. medewerker reisbureau touroperator)


NIET-ERKENDE MODULES:

 • allround grimeur-visagist
 • bar en cocktails
 • behanger
 • binnen- en buitenschrijnwerker
 • bloemschikken
 • borduren
 • dieetmaaltijden
 • digitale fotografie
 • drankenkennis
 • fotograaf
 • goudsmid
 • hairstylist voor theater, film en tv
 • harde en zachte luxe (brood en banket)
 • herstel witgoed
 • kapper
 • kapper-salonverantwoordelijke
 • kappersmedewerker
 • masseur
 • nagelstylist
 • nagerechten
 • reclame- en decoratieschilder
 • schilder
 • schilder - decorateur
 • schoonheidsspecialist
 • schoonheidsspecialist-salonbeheerder
 • uurwerkmaker
 • voetverzorger
 • wijnkenner
 • wijnkennis
 • zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger
   

       

Naar boven Voor welke kosten kan je opleidingscheques gebruiken?

         

Enkel de rechtstreekse of directe kosten (inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, examens of tests ...) worden terugbetaald. Verplaatsingskosten en kosten voor kinderopvang zijn geen rechtstreekse kosten en zijn dus uitgesloten.

       

Als extra service naar haar cursisten organiseert CVO PANTA RHEI een cursusdienst binnen de school. Hierdoor kunnen ook boeken en cursussen met de opleidingscheques worden betaald.

    

Naar boven Wie kan opleidingscheques aanvragen?

Sinds 1 maart 2015 is de reglementering gewijzigd i.v.m. opleidingscheques voor hooggeschoolden.

LAAG- EN MIDDENGESCHOOLDEN

Voor de laag- en middengeschoolden blijft de reglementering inzake opleidingscheques ongewijzigd. Zij kunnen dus nog steeds opleidingscheques aanvragen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof (BEV) als voor alle loopbaangerichte opleidingen in het kader van hun loopbaantraject.

HOOGGESCHOOLDEN

Vanaf 1 maart 2015 wordt de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt. Een hooggeschoolde kan na 1 maart 2015 een nieuwe opleiding niet meer betalen met opleidingscheques. Dit geldt zowel voor nieuwe opleidingen als nieuwe module(s) waarvoor het inschrijvingsgeld betaald dient te worden.

Hooggeschoolden kunnen vanaf 1 maart 2015 alleen nog opleidingscheques aanvragen:

 • Voor loopbaangerichte opleidingen die expliciet vermeld staan in het POP dat zij opmaakten tijdens hun loopbaanbegeleiding.
 • Met een attest van de loopbaanbegeleider met vermelding dat de opleiding noodzakelijk is in het kader van de loopbaan. De opleidingsverstrekker dient dit attest bij te houden.
  VDAB zal in het kader van de kwaliteitsopvolging van de loopbaanbegeleiding, hierop toezicht op houden.

Onder hooggeschoold wordt verstaan iedereen die hogere studies heeft afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.

Voor de cheques die na 1 maart 2015 worden aangekocht, zal VDAB het scholingsniveau van de aanvrager nagaan. Een hooggeschoolde die na 1 maart 2015 nog beschikt over een geldige opleidingscheque, kan zijn eigen bijdrage aan de opleidingscheque wel terugvorderen bij VDAB via een 'Aanvraag tot terugbetaling'.

>>> download hier het document 'Aanvraag tot terugbetaling opleidingscheques'

 

UITBREIDING TOEPASSINGSGEBIED

Volgens de nieuwe reglementering kunnen ook werknemers die in Vlaanderen wonen, maar niet werken, recht hebben op opleidingscheques en loopbaancheques.
Een gelijkaardige regeling geldt voor Europese werknemers die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, maar niet wonen. Ook zij kunnen recht hebben op opleidingscheques en loopbaancheques.

Deze nieuwe regeling is van toepassing voor alle nieuwe begeleidingen, opleidingen en opleidingsmodules die starten vanaf 1 maart 2015.

         

Naar boven Hoe opleidingscheques aanvragen?

De opleidingscheques voor werknemers kan je aanvragen bij de VDAB:

Voor de uitgifte van de cheques heeft VDAB een overeenkomst met de firma Accor. Via deze firma regel je de betaling en ontvangst van de cheques.

  

Voor problemen i.v.m. de levering van opleidingscheques kan je je richten tot:

Accor

Hermann Debrouxlaan 54

1160 Brussel
   
          

Naar boven Wanneer opleidingscheques aanvragen?

   

Bestel je cheques tijdig, want ze zijn beperkt.

Je bestelt de opleidingscheques best op voorhand zodat je bij inschrijving onmiddellijk met de opleidingscheques kan betalen.
De exacte inschrijvingsgelden per opleiding kunnen online geraadpleegd worden.

  
Indien je op het moment van inschrijving niet onmiddellijk met opleidingscheques betaalt, betaal je eerst het volledige inschrijvingsgeld. Op het ogenblik dat je de cheques ontvangen hebt, kan je ze binnenbrengen op het cursistensecretariaat. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt nadien teruggestort via overschrijving.

  
Indien je meerdere opleidingen wil betalen met opleidingscheques of indien je zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal met de opleidingscheques wil betalen, dien je hiervoor GEEN afzonderlijke bestellingen te plaatsen bij de VDAB.

 
Er zijn namelijk enkel cheques van 5€, 10€ en 25€ en teruggave in cash is niet mogelijk.

 

Naar boven Hoe lang zijn de opleidingscheques geldig?

   

De cheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maanden na de start van een opleiding of na het afleggen van een examen of test. Je kan ze gedurende 14 maanden gebruiken. De begin- en einddatum staan op de cheque.

  

Naar boven Opleidingscheques en betaald educatief verlof

  

De opleidingscheques kunnen ook gebruikt worden voor opleidingen die je volgt tijdens betaald educatief verlof of tijdens de opname van tijdskrediet.
      
 

Naar boven Wat bij annulatie?

   

Indien de opleiding is geannuleerd of er zijn teveel kandidaten, levert CVO PANTA RHEI een attest als bewijs van annulatie.

Stuur dit attest, samen met de opleidingscheques en de aanvraag tot terugbetaling op naar EDENRED, Hermann Debrouxlaan 54, 1160 Brussel.

>>> download de aanvraag tot terugbetaling van opleidingscheques voor werknemers
  

Naar boven Extra premies

   

Extra premies voor lager geschoolde werknemers:

   

Naar boven Meer info 

       

>>> bijkomende info over opleidingscheques op de website van de VDAB

Vindt u hier geen antwoord op uw vragen, mail dan naar opl.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).


  

  

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 335 22 22 - Adressen