De Avondschool - Servicemenu
Home - Onze school - Historiek
   

Geschiedenis van  CVO PANTA RHEI

   

   

   

Naar boven Er waren eens ... kloosterzusters
In 1434 vestigden de kloosterzusters uit "de vergadering der zusters van Sion by Oudenaarde te Gent" zich aan de Lindelei waar ze een "clyn huyzeken" (klein huisje) kregen om in te wonen. Geleidelijk aan breidde dat huis zich uit tot een klooster en in 1545 tot een school die opgericht werd "ter opvoeding van jonge dochters", meisjes van welgestelden. Onder het bewind van Jozef II moest het klooster in 1783 echter verdwijnen. Sedertdien werden de gebouwen gedeeltelijk verhuurd en verbouwd.

   

Naar boven De eerste technische school van België
Bij KB werd in 1825 vastgelegd dat iedere universiteit een cursus scheikunde en mechanica moest inrichten. Bijgevolg werd onder impuls van burgemeester van Crombrugghe in Gent een industriële school opgericht: de School voor Kunsten en Ambachten.
Bij iedere rijksuniversiteit moest vervolgens een praktisch georiënteerde school komen. Dat Gent nood had aan een onmiddellijk industrieel gericht onderwijs zal hierbij niemand verwonderen. De oorsprong van de eerste technische school in België werd een feit.
In 1833 werd de school overgenomen door het stadsbestuur Gent om er één van de twee nijverheidsscholen van België van te maken (één in Gent en één in Luik).
Taalgebruik werd gehanteerd om een sociaal onderscheid te maken onder de schoolbevolking: Franstalige dagcursussen werden gevolgd door de zonen van fabrieksdirecteurs en Nederlandstalige avond- en zondaglessen richtten zich tot meestergasten en werklieden.

   

Naar boven De Nijverheidsschool
In 1857 ontwierp stadsarchitect Pauli een groot schoolgebouw met verdieping en dit liet de regering toe om anno 1860 in overleg met het stadsbestuur de Nijverheidsschool te versmelten met de Bijzondere school voor Industrieel tekenen en Weefkunde. Het gebouw kreeg tevens de officiële naam Nijverheidsschool, ook nog INDUS genoemd.

  

Tussen 1895 en de eerste Wereldoorlog kende de Nijverheidsschool een merkwaardige ontplooiing en veroverde de titel 'Hogere Nijverheidsschool voor de daglessen'.
Bij het uitbreken van de eerste Wereldoorlog bestond deze Nijverheidsschool uit:

  

  • de lagere Nijverheidsschool met 5 voorbereidende afdelingen
  • de Nijverheidsschool die avond- en zondagonderwijs technisch middelbaar onderwijs inrichtte
  • de hogere Nijverheidsschool

   

Door de industriële expansie groeide de behoefte aan handel drijven met het buitenland uit tot een noodzaak. Degelijk handelsonderwijs om vreemde talen aan te leren was hiervoor nodig. Sedert 1884 werd daarom handelsonderwijs ingericht op secundair niveau. Handelsscholen verzorgden dagonderwijs en de Nijverheidsscholen avondonderwijs.
In de naoorlogse periode van de jaren '20 werd de Hogere Nijverheidsschool meegesleurd in de industrie ontwikkelingen: oude nijverheden verdwenen en werden vervangen door nieuwere.

   

In 1926 werd de Hoger Technische school, verbonden aan de Hogere Nijverheidsschool opgericht waar als eerste school in België het diploma Technisch Ingenieur behaald kon worden.
Geleidelijk aan werd de vernederlandsing van het dag- en avondonderwijs doorgevoerd.

    

Naar boven Verhuis naar BME
Sedert 1945 werden meer en meer nieuwe vormen van onderwijs tot leven geroepen. Ondertussen nam de schoolbevolking duizelingwekkende dimensies aan: tussen 1946 en 1960 steeg het aantal daglessen van 191 naar 1137 en het aantal avond- en zondaglessen van 525 naar 953.
Door de groei van het leerlingenaantal en aantal afdelingen binnen de Nijverheidsschool, werd deze al gauw te klein.
In september 1977 verhuisden de Avondleergangen en de Industriële hogeschool naar de gebouwen van het Rijk in de Schoonmeersstraat 52, meerbepaald in het gebouw BME, wat trouwens staat voor Bouw, Mechanica en Elektriciteit. De heer Van den Berghe, toenmalig directeur van de Industriële hogeschool werd aangesteld als directeur van de avondleergangen, die verder gingen onder de naam RLTO, Rijksleergangen Technisch onderwijs.

  

In 1987 werd de heer Van den Berghe als directeur opgevolgd door de Heer Jolie. In datzelfde academiejaar werden tevens de leergangen Technisch Onderwijs van Evergem opgeslorpt door de Leergangen Technisch Onderwijs van Gent: deze fusie zorgde voor een nieuw elan door verruiming en actualisering van het aanbod.

   

In 1992 onstond een onderscheid tussen secundaire en hogere leergangen. Vanaf dan werden de benamingen 'RTLO 1 Gent' voor secundaire leergangen en 'Hogere leergangen voor Technisch Onderwijs van het gemeenschapsonderwijs' voor hogere leergangen gehanteerd.

      

Naar boven Instituut voor volwassenenonderwijs v/h gemeenschapsonderwijs
De Heer Jolie bereikte in 1995 de pensioengerechtigde leeftijd en werd vervangen door de Heer Steenhaut. De hogere leergangen van het CTL (chemie, textiel en landbouw) en de afdeling Stedenbouw van stad Gent fusioneerden met de Avondleergangen Gent en kregen een nieuwe naam: 'Instituut voor volwassenenonderwijs van het gemeenschapsonderwijs Gent'.
Het daaropvolgend schooljaar fuseerden de Leergangen van het Technisch onderwijs Wetteren met het Instituut voor volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Gent.
In 1999 volgde de fusie met de Leergangen van het Technisch onderwijs Zottegem met vestigingen in Brakel, Herzele en Zottegem. Een nieuwe naamswijziging drong zich op: 'Instituut voor volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Gent Zottegem'.

     

Op 1 februari 2000 diende de Heer Steenhaut om gezondheidsredenen het instituut te verlaten en hij werd hierbij vervangen door Hans Martens, huidig directeur.
Door het bijzonder decreet van het Gemeenschapsonderwijs werd Instituut voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Gent Zottegem op 1 februari 2000 aangesloten bij Scholengroep 22, Panta Rhei.

   

Naar boven CVO-IVV de Avondschool
Ondertussen dekt de naam van het instituut al lang de lading niet meer: nieuwe campussen werden toegevoegd, het opleidingsaanbod werd uitgebreid en geactualiseerd.
Sedert 1 september 2002 treedt het instituut naar buiten onder de naam CVO-IVV de Avondschool, wat staat voor 'Centrum voor Volwassenenonderwijs, instituut voor volwassenenvorming'.

        

Naar boven CVO Panta Rhei de Avondschool

Op 1 september 2009 veranderde CVO-IVV de Avondschool van naam, namelijk CVO Panta Rhei de Avondschool.

 

Het centrum organiseert een breed aanbod opleidingen voor volwassenen op het niveau Secundair Volwassenenonderwijs en Hoger Beroepsonderwijs. Daarnaast biedt CVO Panta Rhei de Avondschool de Specifieke Lerarenopleiding aan. De opleidingen zijn gespreid over 11 vestigingsplaatsen. Alle Hogere Beroepsopleidingen en de Specifieke Lerarenopleiding worden georganiseerd op campus Schoonmeersen in Gent.

 

Archief:

>>> klik hier om de oude logo's van onze school te raadplegen

 

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 335 22 22 - Adressen