De avondschool - Banner   De Avondschool - Servicemenu
De Avondschool: -Banner Home - Opleidingen - Specifieke Lerarenopleiding - LIO-baan
   

Specifieke Lerarenopleiding:  LIO-baan

        

DE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING VAN CVO PANTA RHEI DE AVONDSCHOOL MAAKT DEEL UIT VAN HET EXPERTISENETWERK LERARENOPLEIDING VAN DE ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT    

     

    

naar boven LIO-baan (leraar in opleiding)

  

Cursisten lerarenopleiding die zelf reeds lesgeven op een school, komen in aanmerking om hun lerarenopleiding te doorlopen in een LIO-traject / LIO-baan.

LIO staat voor Leraar In Opleiding en betekent dat de beginnende leraar een deel van zijn lerarenopleiding volbrengt door middel van werkplekleren op de school waar men als leraar is aangesteld.

Het LIO-traject kan leiden tot studieduurverkorting. De lerarenopleiding in LIO kan men in anderhalf schooljaar (drie semesters) afronden. Dit is met inbegrip van een eerste theoretisch semester, waarin minstens de module 'algemene didactiek' gevolgd wordt. Het ‘echte’ LIO-gedeelte duurt bijgevolg slechts één schooljaar. Wij streven ernaar de invulling van het LIO-traject zo op te stellen, dat elke LIO het traject kan kiezen dat het beste past bij zijn combinatie werksituatie / studie/…

Kandidaat-LIO’s dienen zich zo vroeg mogelijk te melden bij de LIO-coördinator. Bij voorkeur al voor de aanvang van het nieuwe semester.

Je bent dus niet automatisch een LIO omdat je lesgeeft en inschrijft voor de specifieke lerarenopleiding.  Zowel de LIO-scholen als het CVO  kunnen bepalen of zij het engagement aangaan of niet.

  

Minimumvoorwaarden zijn:

  • De voorafgaande didactische module (voorafgaand aan het LIO-traject) op ons opleidingsinstituut gevolgd hebben;
  • Voor het LIO 1-traject de module 'algemene didactiek' afgewerkt hebben met min. 65%  op elk onderdeel van de module én geslaagd zijn in eerste zittijd. Voor het  LIO2-traject de module 'vakdidactische oefeningen 1' afgewerkt hebben met min. 60%;
  • Je aanmelden bij de LIO-coördinator minimum 1 week voor de eerste LIO-bijeenkomst, zodat je een infosessie ivm het LIO-traject kan bijwonen en/of een intakegesprek (hierbij verkrijg je het  inschrijfformulier) met LIO-coördinator gehad  kan hebben;
  • School van tewerkstelling ligt op max. 50km van het opleidingsinstituut (Mappy);
  • LIO’s moeten een langdurige opdracht hebben (d.w.z.  gedurende min. 1 volledig semester); korte vervangingen wegens ziekteverlof, minieme opdrachten, verschillende interims ed. komen niet in aanmerking;
  • Gedurende het LIO-traject minstens een lesopdracht hebben van 10 uur als leraar (in het secundair onderwijs een CVO, een centrum voor basiseducatie of in het deeltijds kunstonderwijs) op niet meer dan 2 scholen verspreid;
  • Je school van tewerkstelling  gaat akkoord en stelt een mentor en vakmentor aan voor jouw begeleiding.              

Heb je interesse en meen je, na het lezen van deze voorwaarden, in aanmerking te komen voor een LIO-baan, neem dan contact op met de coördinator LIO-banen Barbara Gepts.

Inschrijven is enkel mogelijk nadat u contact heeft opgenomen met Barbara Gepts!

 

    

 

  

   

     

 
naar boven De LIO-coördinator
      
   

Barbara Gepts

LIO-coördinator CVO-IVV de Avondschool

barbara.gepts@avondschool.be

>>> raadpleeg het spreekuur van de LIO-coördinator

 

  

 
naar boven Lesrooster voor LIO-baners
  >>> raadpleeg het rooster voor de LIO-baners
    
naar boven Meer info
 

Wie meer info wil, kan een afspraak maken met of mailen naar: 

 

-> Pascale Vanwijnsberghe (opleidingscoördinator van de Specifieke Lerarenopleiding)

 

-> Barbara Gepts (LIO-coördinator)

 

   

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 335 22 22 - Adressen