De avondschool - Banner   De Avondschool - Servicemenu
De Avondschool: -Banner Home - Opleidingen - Specifieke Lerarenopleiding
   

SLO - Specifieke Lerarenopleiding

voorheen GPB-opleiding / D-cursus

     

       

        

met de specifieke lerarenopleiding van CVO panta rhei

heb je altijd een streepje voor

              

naar boven Algemene info over de Specifieke Lerarenopleiding

   

      

          

naar boven Voor wie?

Vanaf 1 september 2009 bestaan er nog slechts twee soorten lerarenopleidingen: de geïntegreerde lerarenopleiding en de specifieke lerarenopleiding.
  
Voor beide soorten lerarenopleidingen bestaat slechts één beroepstitel: het diploma van leraar.

    

De specifieke lerarenopleiding (SLO) vroeger ook de GPB-opleiding of D-cursus genoemd, richt zich hoofdzakelijk tot personen die "leraar" willen worden. Hoewel eerder afgestemd op het secundair onderwijs, richt de opleiding zich ook tot (toekomstige) tot lectoren van het hoger onderwijs en leraren en lectoren van het volwassenenonderwijs.

 

Binnen de SLO-opleidingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen leraren die gestudeerd hebben aan een hogeschool, een universiteit of in het volwassenenonderwijs.
         

 

naar boven Toelatingsvoorwaarden

Om tot de specifieke lerarenopleiding te worden toegelaten, dien je te beschikken over een diploma secundair onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs of een gelijkwaardig verklaard diploma.

  

Wie geen diploma secundair onderwijs behaald heeft, kan worden toegelaten tot de specifieke lerarenopleiding mits te slagen in een toelatingsproef.

  

    

naar boven Opleidingsstructuur

   

De specifieke lerarenopleiding is modulair georganiseerd en bestaat uit 4 moduleclusters die geconcentreerd zijn rond de belangrijkste gedragscomponenten van de leraar.  

         

afkorting
modulecluster 
DC Didactische Competentie
POC Psychopedagogisch Organisatorische Competentie
MBC Maatschappelijke & Beroepsgerichte Competentie
ST Stage

   

De opleiding wordt modulair georganiseerd en omvat in totaal 720 lestijden.

De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat.

 
Wie alle modules succesvol doorloopt, behaalt het "DIPLOMA VAN LERAAR "

   

       

MODELTRAJECTEN

    

Behalve enkele uitzonderingen kunnen de modules van de specifieke lerarenopleiding in willekeurige volgorde worden afgelegd. Als hulp bij het uitstippelen van je studietraject, werden een aantal modeltrajecten opgesteld.   

       

Een modeltraject omvat twee halve dagen/avonden ofwel één volledige dag per week. Combinaties van de lesdagen zijn mogelijk.

   

klik om te vergroten

  

Modeltrajecten

  1. Avond: maandag EN donderdag (tussen 18u15 en 21u45)
  2. Overdag: vrijdag OF zaterdag (tussen 8u30 en 16u30)
  3. Overdag + avond: op woensdag gaan er lessen door tijdens de namiddag (vanaf 13u) en 's avonds (tot 21u45)

   

Wie van de modeltrajecten wil afwijken en zelf zijn/haar studietraject bepaalt, dient rekening te houden met volgende beperkingen:

ICT in het onderwijs (DC2)

geslaagd zijn voor DC1 algemene didactiek

Vakdidactische Oefeningen 1 (DC4)

geslaagd zijn voor DC1 algemene didactiek

Vakdidactische Oefeningen 2 (DC5)

geslaagd zijn voor DC4 vakdidactische oefeningen 1

Vakdidactische Stage (ST2)

geslaagd zijn voor DC5 vakdidactische oefeningen 2

       

  

NIEUW: SLO OP 1 JAAR          

   

Heb je een diploma hoger onderwijs én kan je je bovendien voltijds vrijmaken voor de lerarenopleiding, dan is het mogelijk om te starten in het éénjarig SLO-traject.

Je volgt dan twee dagen per week les, op dinsdag en donderdag (overdag, campus Gent).

Bij interesse en/of inschrijving kom je eerst langs voor een intakegesprek. Maak hiervoor een afspraak met Els Michiels via slo1jaar@avondschool.be.

 

  

NIVEAUGROEPEN         

   

Afhankelijk van hun vooropleiding worden de cursisten ingedeeld in niveaugroepen.

Er worden 3 niveaugroepen onderscheiden:

      

niveaugroep LSO

cursisten die geen erkend diploma behaald hebben

cursisten met een diploma lager secundair onderwijs

niveaugroep HSO cursisten met een diploma hoger secundair onderwijs
niveaugroep HO cursisten met een diploma hoger onderwijs

      

Op woensdag en zaterdag worden de cursisten op basis van vooropleiding (LSO+HSO/HO) voor een aantal modules per niveau samengezet in afzonderlijke niveaugroepen.

       

        

STUDIEDUURVERKORTING (EVC en EVK)

Sommige vooropleidingen kunnen aanleiding geven tot studieduurverkorting.
Cursisten worden dan volledig vrijgesteld om bepaalde leereenheden te volgen of krijgen een vervangende taak. 

        

naar boven Aanvang lessen

De specifieke lerarenopleiding kan worden gestart of begin september of begin februari. 

    

   

                                         

naar boven Waar en wanneer kan de opleiding gevolgd worden
 

De cursus gaat door op volgende lesplaatsen:

 

Lesdag

Voormiddag

Namiddag Avond Locatie
Maandag     x Gent
Woensdag   x x Gent
Donderdag     x Gent
Vrijdag x x   Merelbeke
Zaterdag x x   Gent

  

Een aantal modules worden aangeboden als "gecombineerd onderwijs". Dit betekent dat er deels contactonderwijs (in de klas) is en dat de leerstof deels van thuis uit (op afstand) verwerkt kan worden.                  

 

Meer info?

Mail naar SLO@avondschool.be

 

       

     

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 335 22 22 - Adressen