De Avondschool - Servicemenu
Home - Opleidingen - Organisatiestructuur volwassenenonderwijs
   

Organisatiestructuur volwassenenonderwijs

       

Overzicht

  

     

Opleidingsniveau

  

Het volwassenenonderwijs wordt ingericht op 3 niveaus en de Specifieke lerarenopleiding

        

 1. Basiseducatie
 2. Secundair Volwassenenonderwijs (SVWO)
 3. Hoger Beroepsonderwijs (HBO5)
 4. Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

    

Leer- & studiegebieden

De opleidingsniveaus van het volwassenenonderwijs worden verder onderverdeeld in leergebieden (basiseducatie) en studiegebieden (Secundair Volwassenenonderwijs en Hoger Beroepsonderwijs).

               

Naar Boven De leergebieden van basiseducatie

 • alfabetisering Nederlands tweede taal
 • Nederlands
 • Nederlands tweede taal
 • wiskunde
 • maatschappijoriëntatie
 • informatie- en communicatietechnologie
 • talen

    

Naar Boven De studiegebieden van het Secundair Volwassenenonderwijs

 • algemene vorming
 • land- en tuinbouw
 • auto
 • lederbewerking
 • bijzondere educatieve noden
 • lichaamsverzorging
 • boekbinden
 • maritieme opleidingen
 • bouw
 • mechanica – elektriciteit
 • chemie
 • mode
 • decoratieve technieken
 • muziekinstrumentenbouw
 • diamantbewerking
 • Nederlands tweede taal
 • grafische technieken
 • personenzorg
 • handel
 • smeden
 • hout
 • talen richtgraad 1 en 2
 • huishoudelijk onderwijs
 • talen richtgraad 3 en 4
 • informatie- en communicatietechnologie
 • textiel
 • juwelen
 • toerisme
 • kant
 • voeding
 • koeling en warmte
 

              

Naar Boven De studiegebieden van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5)

 • biotechniek
 • gezondheidszorg
 • handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • industriële wetenschappen en technologie
 • sociaal-agogisch werk

           

Naar Boven De specifieke lerarenopleiding

 

>>> raadpleeg ons aanbod Secundair Volwassenenonderwijs

>>> raadpleeg ons aanbod Hoger Beroepsonderwijs

>>> raadpleeg ons aanbod binnen de Specifieke Lerarenopleiding

  

Organisatiestructuur

Het volwassenenonderwijs kan lineair of modulair worden ingericht.

       

 • Lineaire structuur
  Opleidingen die georganiseerd worden volgens de lineaire structuur bestaan uit 1, 2 of 3 klassieke studiejaren. Het aantal jaren, het aantal vakken per jaar en de volgorde waarin de vakken aan bod komen, wordt volledig door de school bepaald. Deze gegevens worden vastgelegd in een officiële lessentabel (in vaktermen het 'document 8' genoemd). Om een lineaire opleiding te kunnen inrichten, moet de school over een door het departement onderwijs goedgekeurd 'document 8' beschikken.
             
 • Modulaire structuur

Bij opleidingen georganiseerd volgens de modulaire structuur, wordt de leerstof opgedeeld in verschillende modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden.  De modulaire structuur biedt het voordeel dat de cursisten zelf kunnen beslissen hoeveel eenheden ze tegelijk willen volgen. Hierdoor kunnen de cursisten de duur van hun studie zelf bepalen en zo ook hun studiedruk beter plannen.  Binnen de modulaire structuur kan de cursist vaak ook zelf de volgorde bepalen waarin de eenheden gevolgd zullen worden. Dit dient met voldoende voorzichtigheid te gebeuren gezien aan sommige eenheden instapvoorwaarden verbonden zijn. Het is daarom belangrijk om bij het uitstippelen van een modulair studietraject steeds het structuurschema van de opleiding te raadplegen.  Zo nodig kunnen de cursisten zich laten bijstaan door de dienst studietrajectbegeleiding van CVO PANTA RHEI de Avondschool.

>>> raadpleeg de handleiding: Hoe een structuurschema lezen?

>>> contacteer de dienst studietrajectbegeleiding

         

     

Studiebewijzen
Voor alle opleidingen worden officieel erkende studiebewijzen uitgereikt.

In het volwassenenonderwijs bestaan de volgende studiebewijzen:

 1. een deelcertificaat (*)
 2. een certificaat
 3. een getuigschrift
 4. een diploma

    

Tabel m.b.t. de door CVO PANTA RHEI de Avondschool ingerichte opleidingen:          

      
Secundair Volwassenenonderwijs bedrijfsbeheer Getuigschrift
  overige opleidingen Certificaat
       
Hoger Beroepsonderwijs   Diploma - gegradueerde
       
Specifieke Lerarenopleiding      Diploma van leraar (**)
     

             

Door de invoering van de BAMA-structuur is enige onduidelijkheid ontstaan omtrent de positie van het HBO-diploma (graduaat)

>>> Lees hier het standpunt van CVO PANTA RHEI de Avondschool hieromtrent

  

  

(*) Een deelcertificaat bekrachtigt een module in een modulaire opleiding
      
(**)

Cursisten die met de GPB-opleiding van start gingen voorafgaand aan 1 september 2007 ontvangen het 'getuigschrift pedagogische bekwaamheid'

Cursisten die na 1 september 2007 de specifieke lerarenopleding aanvangen, ontvangen het 'diploma van leraar'

OPGELET: BEIDE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN ZIJN GELIJKWAARDIG EN HEBBEN EENZELFDE CIVIELE EFFECT

   

   

Aanvullingstrajecten

   
Via een aanvullingstraject kunnen cursisten die binnen CVO PANTA RHEI de Avondschool het diploma van gegradueerde behaalden, voor bepaalde opleidingen hun diploma opwaarderen naar de graad van Professionele Bachelor.

  

Deze aanvullingstrajecten kwamen tot stand via een samenwerkingsverband met de Hogeschool Gent onder begeleiding van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en KAHO Sint Lieven.

  

>>> klik hier voor meer info m.b.t. de aanvullingstrajecten

  

Decreet Volwassenenonderwijs

  

Het volwassenenonderwijs wordt geregeld per decreet.

         

>>> raadpleeg het decreet volwassenenonderwijs d.d. 15 juni 2007

>>> raadpleeg de omzendbrief 'De organisatie van het volwassenenonderwijs'

>>> lees de toelichting vanwege de directie van CVO PANTA RHEI de Avondschool

 

 
      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 335 22 22 - Adressen