De avondschool - Banner   De Avondschool - Servicemenu
De Avondschool: -Banner Home - Opleidingen - Secundair Volwassenenonderwijs - Hulpkok
   

Hulpkok & Keukenverantwoordelijke

    

ga naar:

 

      

   

      

HULPKOK

           

naar boven Overzicht

   

  

          

naar boven Korte omschrijving van de opleiding

De beroepsopleiding Hulpkok hoort thuis in het studiegebied Voeding.
  
De Hulpkok help bij de voorbereiding. Hij helpt bij de mise-en-place van de gerechten, kuist, wast, schilt, snijdt en kookt groenten en fruit, bereidt garnituren, koude sauzen, soepen, voor- en nagerechten, salades enz., bakt (eenvoudige bakwijzen) en versnijdt.

Tijdens de dienst helpt hij de afdelingsverantwoordelijke (chef de partie) of kok bij de bereidingen en werkt volgens zijn instructies. Na de dienst ruimt hij op, zorgt voor hygiënische bewaring van voedingsmiddelen, maakt instrumenten en werkplaats schoon, staat in voor orde en netheid in de keuken, respecteert veiligheidsnormen tijdens werkzaamheden, bestelt, ontvangt en controleert goederen o.l.v. de chef de partie en/of kok.

In deze praktijkgerichte cursis blijft het niet bij koken alleen, je krijgt een deskundige uitleg over de te bereiden gerechten, de mogelijke combinaties, fraaie presentaties en de theoretische uitleg van de bereidingen.

Onder de deskundige leiding van een ervaren chef-kok zal jouw kookkunst zeker op een hoger niveau getild worden waardoor je gezin, famiilie of gasten verrast worden.

Raadpleeg de modulefiches voor een gedetailleerde omschrijving van de leerinhouden.

    

                   

naar boven Opleidingsstructuur en modulefiches

  

De opleiding wordt modulair georganiseerd en bevat in totaal 440 lestijden.

De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden.

  

>>> klik hier om de modulefiches te bekijken

In deze modules maak je kennis met de basisbereidingen en basishandelingen/technieken die nodig zijn voor het slagen van je gerecht(en). Bij het slagen voor een module, ontvang je een DEELCERTIFICAAT.

        

Wie uiteindelijk alle modules heeft gevolgd, ontvangt een CERTIFICAAT 'Hulpkok' en kan verder studeren om het certificaat 'keukenverantwoordelijke' te behalen.

   

Code Module  
lestijden
MVO G001 basis keuken  
40
MVO G033 initiatie warme keuken  
80
MVO G034 koude keuken  
80
MVO G035 dagschotels met vlees en gevogelte G001 - G033 - G034
80
MVO G036 dagschotels met vis G001 - G033 - G034
80
MVO G037 nagerechten  
80

 

In de opleiding Hulpkok worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd met betrekking tot het bereiden van gerechten.

  

De nadruk ligt op:

 • Groenten en fruit, vis, vlees/gevolgelte voorbereiden (reinigen, snijden, fileren ...)
 • Basisbereidingen (bakken, braden, stoven, pocheren ...)
 • Bereiding van de verschillende fonds die nodig zijn als basis voor sauzen en/of soepen (bruine/blanke fond, gevolgeltefond, visfumet ...)
 • Hygiëne, veiligheid en reglementering in de keuken
 • Kennis van de te gebruiken grondstoffen en de juiste hoeveelheden
 • Materiaal op een correcte manier leren gebruiken

   

Na de opleiding kan de cursist:

 • richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken naleven
 • de lokalen en keukenmaterialen onderhouden
 • de lokalen en het zaalmaterieel onderhouden
 • over de sector een algemeen beeld opbouwen
 • basisbereidingen in de keuken uitvoeren
 • warme maaltijden bereiden
 • koude maaltijden bereiden
 • maaltijden met vlees en gevogelte bereiden
 • maaltijden met vis bereidennagerechten bereiden
 • onder begeleiding de voorbereidende werkzaamheden voor de dienst uitvoeren

          

naar boven Toelatingsvoorwaarden

 
Om als cursist toegelaten te worden tot het secundair volwassenenonderwijs, moet de cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.
  

Om toegelaten te worden tot de opleiding Hulpkok, moet de cursist beschikken over een medisch attest. Een arts moet bij aanvang van de opleiding een verklaring van lichamelijke geschiktheid uitreiken. Dit attest mag hoogstens drie jaar oud zijn en is geldig voor de hele duur van de opleiding.

                      

          

naar boven Inschrijvingskost
  

inschrijvingsgeld: € 120 per module (basis keuken: € 60)

verbruiksgoederen: € 150 per module (met uitzondering van basis keuken)

materiaal: demi-chef mes, office mesje, dunschiller, klopper, pannenlikker, foudraal: +/- € 100

kledij (zelf aan te kopen): +/- € 100

  

Deze materialen kunnen via de school aangekocht worden en kunnen gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques.

>>> bekijk de lijst met (financiële) tegemoetkomingen

    

          

naar boven Waar kan de opleiding gevolgd worden

   
Campus Lyceum Gent (Kortrijksesteenweg 12, 9000 GENT. Opgelet: ingang via Holdaal)

                

                   

naar boven Uurrooster
>>> download het uurrooster     

(de lessen starten midden september!)

 

KEUKENVERANTWOORDELIJKE

De opleiding HULPKOK maakt deel uit van de bredere opleiding KEUKENVERANTWOORDELIJKE.

De opleiding keukenverantwoordelijke bestaat omvat naast alle modules van de opleiding hulpkok ook nog volgende modules:

• Basis zaal
• Visgerechten
• Vleesgerechten
• Streekgerechten
• Dienst aan de kaart/keuken
• Onthaal en omgang met gasten
• Interactie zaal/keuken
• Beheer en organisatie
• Beheer en organisatie hotel

                      

 

         

          

        

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 335 22 22 - Adressen