De avondschool - Banner   De Avondschool - Servicemenu
De Avondschool: -Banner Home - Opleidingen - HBO5 - Graduaat Fiscale Wetenschappen
   

Graduaat Fiscale Wetenschappen

    

       

    

Naar boven Overzicht

    

        

Naar boven Opleidingsstructuur en lijst met modules

De opleiding wordt modulair ingericht en omvat vijf clusters die op hun beurt uit één of meerdere modules bestaan. De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden. Wie alle modules succesvol beëindigt, behaalt een graduaatsdiploma Fiscale Wetenschappen.

  

  

totaal aantal lestijden = 1360
Indien je het modeltraject volgt, kan je de modulaire opleiding voltooien in drie schooljaren.

                   

      

Naar boven Beknopt overzicht van de opleiding

        

Deze opleiding is een perfecte voorbereiding om een job in een boekhoudkantoor uit te voeren en door te groeien tot dossierbeheerder. Tevens is het een goede voorbereiding op het ingangsexamen van accountant of boekhouder-fiscalist.

Wil je inzicht krijgen in de verschillende juridische aspecten uit het burgerlijk recht en handelsrecht die betrekking hebben op het werkterrein van de boekhouder?

    

Wil je inzicht krijgen in de juridische structuur van de verschillende vennootschapsvormen en wetgeving terzake?

   

Dan kan je best de cluster Basis volgen. In deze module worden de basisprincipes van economie, boekhouding en juridische aangelegenheden bijgebracht.

   

Op het einde van de cluster Directe fiscaliteit goochel je als het ware met de belastingswet, personenbelasting en vennootschapsbelasting.

   

In de cluster Indirecte fiscaliteit verwerf je dan weer grondige kennis in verband met BTW en een goed inzicht in registratierechten en hun toepassing. Bovendien heb je op het einde van deze cluster een goed overzicht van de douanerechten en successierechten en kan je een aangifte van nalatenschap invullen.

   

In de cluster Toegepaste fiscaliteit krijg je zicht op de fiscale procedures en hun juridische gevolgen, op het systeem van de internationale en regionale fiscaliteit en op een aantal fiscale problemen. Bovendien ben je dan in staat praktische gevallenstudies te interpreteren en te analyseren.

   

In het laatste deel tenslotte, Projectwerk, krijg je de kans om alle kennis, verworven tijdens de opleiding, om te zetten in praktijk. We denken hier aan case studies, bedrijfsbezoeken, gastsprekers, stage en groepsopdrachten.   

  

    

Naar boven Doelgroep
Als je de opleiding Fiscale Wetenschappen wilt volgen, hoef je niet te beschikken over specifieke economische, juridische of boekhoudkundige voorkennis. Een gezonde dosis interesse volstaat.

Ben je geslaagd voor alle modules, dan behaal je een graduaatsdiploma Fiscale Wetenschappen. Je bent in staat om in een boekhoudkantoor of revisorenkantoor te functioneren als boekhouder, boekhoudkundig bediende, interne of externe accountant.

Door nadien een stage aan het Belgisch Instituut voor Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) te volgen kan je je eigen kantoor starten.

Meer info kan je opvragen via info@avondschool.be

Of vraag het stagevademecum aan bij BIBF.

         

    

Naar boven Toelatingsvoorwaarden
raadpleeg de lijst met de toelatingsvoorwaarden van het HBO

       

Cursisten die reeds een diploma Boekhouden bezitten, worden voor de cluster Basis vrijgesteld alsook voor deel 1 van de modules personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW.

        

   

Naar boven Inschrijvingskosten
bekijk het inschrijvingsgeld per eenheid

bekijk de lijst met (financiële) tegemoetkomingen        

          

        

Naar boven Waar kan de opleiding gevolgd worden

Campus Schoonmeersen Hogeschool Gent (nabij St.Pietersstation)

         

     

Naar boven Lesrooster

Modulaire opleiding

-> modeltraject van 6 semesterperiodes van 20 weken (gemiddeld 12u per week)

>>> download het jaaroverzicht met de aangeboden modules (PDF)

>>> download het lesrooster volgens modeltraject A

>>> download het lesrooster volgens modeltraject B

  

            

Naar boven Meer info

download structuurschema (PDF)

raadpleeg de modulefiches

 

 

   

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 335 22 22 - Adressen