De avondschool - Banner   De Avondschool - Servicemenu
De Avondschool: -Banner Home - Opleidingen - HBO5 - Graduaat Chemie
   

Graduaat Chemie

    

AFSTUDEERRICHTING  BIOCHEMIE

AFSTUDEERRICHTING  KUNSTSTOFFENTECHNOLOGIE

Exclusief voor Vlaanderen!

graduaat chemie - optie biochemie
graduaat chemie - optie kunststoffentechnologie

     

September 2007 werden de lineaire opleidingen 'Biotechnologie' en 'Chemie en kunststoffentechnologie'

omgevormd naar de modulaire opleiding Chemie met afstudeerrichtingen Biochemie en Kunststoffentechnologie.

  

Voor nieuwe cursisten heeft deze omschakeling geen gevolgen. Cursisten die voorafgaand aan september 2007

met de opleiding van start gingen, bekomen vrijstelling voor een gedeelte van het modulaire traject

op basis van de vakken waarvoor ze in het lineaire traject slaagden. Zie hiervoor de omvormingstabellen.

   

   

     

naar boven Opleidingsstructuur

   

De opleiding wordt modulair ingericht en omvat vier clusters (A - B - C en D).
Deze clusters bestaan op hun beurt uit één of meerdere modules.

De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden.

    

Er kan gekozen worden tussen 2 afstudeerrichtingen (opties):

  

     

           

totaal aantal lestijden = 1440
Indien het modeltraject gevolgd wordt, loopt de modulaire opleiding over drie schooljaren.

           

   

naar boven Omvormingstabellen

     

Cursisten die voorafgaand aan september 2007 met de opleiding van start gingen, bekomen vrijstellingen

voor een gedeelte van het modulaire traject op basis van de vakken waarvoor ze in het lineaire traject slaagden.

   

  

  

naar boven Oude structuur (lineaire programma's)

>>> raadpleeg de informatie m.b.t. de vroegere lineaire opleiding BIOTECHNOLOGIE

>>> raadpleeg de informatie m.b.t. de vroegere lineaire opleiding CHEMIE & KUNSTSTOFFENTECHNOLOGIE

    

  

      

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 335 22 22 - Adressen