De Avondschool - Servicemenu
Home - Kwaliteitszorg - Instrumenten
   

Het instrumentarium kwaliteitszorg

     

  

Het CVO hanteert EFQM als kwaliteitszorgmodel.

 

 • EFQM sluit aan op de kwaliteitszorgvisie van het CVO.
 • EFQM is een allesomvattend kwaliteitszorgmodel.
 • EFQM ligt ook aan de basis van TRIS, het kwaliteitszorgmodel voor hoger onderwijsopleidingen.

 

PDCA-cyclus

    

Bij het opstellen van een model van kwaliteitszorg wordt uitgegaan van de PDCA-cyclus als kwaliteitsverbetermethodiek.  Door deze techniek bewust toe te passen dragen initiatieven bij tot een aantoonbare en structurele kwaliteitszorg.

 • Plan
  op basis van het beleidsplan worden concrete actieplannen opgemaakt met afspraken over bewaking van vooruitgang
    
 • Do
  uitvoering van de actieplannen

  

 • Check
  meten/controleren/evalueren van de resultaten van de uitgevoerde plannen

   

 • Act
  verankeren van de goede resultaten en werkwijzen en/of maatregelen nemen of bijsturen

De actfase wordt gevolgd door een nieuwe planfase.

 

QUESTBACK Ask & Act wordt in het CVO gebruikt voor het aanmaken van online enquêtes met uitgebreide rapporteringsmogelijkheden.

 
Enquêtes in verband met de algemene tevredenheid van de cursisten, de onderwijspraktijk van de lesgevers, de uitval van cursisten, e.d. worden met Questback afgenomen.

 


 

  

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 335 22 22 - Adressen