De Avondschool - Servicemenu
Home - cursisten - dienstverlening - ombudsdienst
   

Ombudsdienst

   

   

Patrick Remy - ombudsdienst

          

Naar boven Missie & doelstelling van de ombudsdienst

     
Een goede werking van CVO PANTA RHEI de Avondschool veronderstelt een goed uitgebouwde klachtenbehandeling. Daarom werd binnen CVO PANTA RHEI de Avondschool een aanspreekpunt voorzien, waar cursisten terecht kunnen in geval van ontevredenheid en ongenoegen. Op discrete en correcte wijze worden alle klachten behandeld.

   

Volgende waarden en principes stelt CVO PANTA RHEI de Avondschool centraal binnen haar ombudsdienst:

    

 • Discretie
  Uit respect voor de betrokken cursist en voor alle andere betrokken partijen, garandeert CVO PANTA RHEI de Avondschool dat alle klachten met de nodige discretie behandeld worden.
     
 • Onafhankelijkheid
  De ombudsdienst is een onafhankelijke dienst binnen CVO PANTA RHEI de Avondschool en heeft tot doel het welzijn van iedere cursist te verbeteren. Iedere klacht wordt bovendien met de nodige deskundigheid verwerkt.
       
 • Onpartijdigheid
  De grond van iedere klacht wordt op objectieve wijze onderzocht. Na het horen van alle betrokken partijen wordt een advies gegeven aan de directie, die de uiteindelijke beslissing zal nemen in het dossier.
       
 • Toegankelijkheid
  De ombudsdienst kan steeds gecontacteerd worden via ombudsdienst@avondschool.be
     
 • Afhandeling binnen redelijke termijn
  Iedere klacht wordt in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk afgehandeld.

    

     

Naar boven Hoe werkt de ombudsdienst

  

 • Cursisten die een klacht hebben, kunnen deze bekend maken aan de ombudsdienst.
 • Na het eerste gesprek vraagt de ombudsdienst of de cursist de klacht al dan niet officieel wenst te maken.
 • Indien er een officiële klacht neergelegd wordt, stelt de ombudsdienst een neutraal en objectief onderzoek in, waarin alle betrokken partijen gehoord worden.
 • Nadat alle partijen gehoord werden en nadat alle documentatie grondig doorgenomen is, formuleert de ombudsdienst zijn advies.
 • Indien de betwisting blijft, kunnen cursisten via de Raad van Bestuur verdere stappen ondernemen.

       

    
Naar boven Waarvoor kan je bij de ombudsdienst terecht

  

 • Alle klachten in verband met lessen, oefeningen, practica, stages, examens (behalve examenuitslagen), cursussen.
 • De ombudsdienst kan ook optreden als bemiddelaar bij geschillen tussen cursisten en docenten.
 • Cursisten die zich benadeeld voelen of tekortgedaan in hun rechten als cursist.
 • Informatie omtrent het examenreglement, structuurschema's,...

  

Tevens kan je bij de ombudsdienst altijd terecht voor advies, suggesties en een luisterend oor.

     

     

Naar boven Hoe de ombudsdienst contacteren

Patrick Remy, ombudsman binnen CVO PANTA RHEI de Avondschool, kan je bereiken via ombudsdienst@avondschool.be

  

       

  

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 335 22 22 - Adressen