Waar, wanneer, hoe

De septembermaand wordt aangewend om de verloren lestijden in te halen. Vanaf oktober starten de vervolgjaren voor de opleidingen lassen en wijnkenner. Inschrijven zal mogelijk zijn vanaf september 2020. 

Lees meer

Kosten

Het inschrijvingsgeld wordt door de Vlaamse Overheid per decreet bepaald en bedraagt 1,50 euro per lestijd.
De inschrijvingskosten kan je raadplegen per opleiding.

Lees meer

Vrijstelling
van
betaling

Sommige cursisten komen in aanmerking voor een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld, andere hebben recht op een gedeeltelijke vrijstelling.

Lees meer

Opleidings-
cheques

CVO Panta Rhei is een door de overheid erkende opleidingsverstrekker. Hierdoor kan je voor sommige opleidingen met opleidingscheques betalen.

Lees meer

KMO-
portefeuille

Opleidingscheques voor zelfstandigen of ondernemingen zijn geldig tot 12 maanden na uitgifte en kunnen enkel digitaal aangevraagd worden via http://kmo-portefeuille.be.

Lees meer

Betaald
educatief
verlof

Vanaf 1 september 2019 wordt het betaald educatief verlof vervangen door het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). 

Lees meer

Vlaams
vormings-
verlof

De voorwaarden, het aantal op te nemen uren en de opleidingen die in aanmerkingen komen voor VOV vind je terug op de website.

Lees meer

Stopzetting

Wie een module of opleidingsonderdeel wenst stop te zetten, meldt dit zo snel mogelijk via een digitaal stopzettingsformulier

Lees meer

Centrumreglement

Het decreet volwassenenonderwijs zoals op 15 juni 2007 goedgekeurd door de Vlaamse Regering, bepaalt dat elk centrum voor volwassenenonderwijs moet beschikken over een centrumreglement dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Het evaluatiereglement maakt deel uit van het centrumreglement.