Opleidings-
cheques

CVO Panta Rhei is een door de overheid erkende opleidingsverstrekker. Hierdoor kan je voor sommige opleidingen met opleidingscheques betalen.
Via opleidingscheques betaal je slechts de helft van je kosten (inschrijvingsgeld en/of cursusmateriaal).
Meer info en hoe de opleidingscheques te bestellen vind je hier.

Gelieve de opleidingscheques binnen te brengen in de loop van het semester op het plaatselijke secretariaat.

Volgende cursisten kunnen met opleidingscheques betalen: 

LAAG- EN MIDDENGESCHOOLDEN 

Verwijzend naar de nieuwe regelgeving: Laag- en middengeschoolden kunnen opleidingscheques aanvragen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof (BEV), zo cursist ook bev opnam en betaalde met opleidingscheques in schooljaar 2018-2019, voor alle arbeidsgerichte opleidingen in het kader van de lijst van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en als voor alle loopbaangerichte opleidingen in het kader van hun loopbaantraject. 

HOOGGESCHOOLDEN 

Hooggeschoolden kunnen vanaf 1 maart 2015 alleen nog opleidingscheques aanvragen voor loopbaangerichte opleidingen die expliciet vermeld staan in het POP dat zij opmaakten tijdens hun loopbaanbegeleiding. 
De loopbaanbegeleider maakt hiervoor een attest op, de opleidingsverstrekker dient dit attest bij te houden. 

Onder hooggeschoold wordt verstaan iedereen die hogere studies heeft afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.