Kosten

Het inschrijvingsgeld wordt door de Vlaamse Overheid per decreet bepaald en bedraagt 1,50 euro per lestijd.
De inschrijvingskosten kan je raadplegen per opleiding.

Begrenzing van het inschrijvingsgeld
Een cursist betaalt een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per semester voor een modulaire opleiding van het Secundair Volwassenenonderwijs (SVWO).
Wanneer de cursist tijdens een semester meerdere opleidingen volgt, betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro.
Deze plafonnering is  overdraagbaar naar een ander centrum en is enkel van toepassing op het inschrijvingsgeld.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kan je maximaal 3 keer dezelfde module volgen binnen de zes schooljaren.  Indien je toch voor een vierde keer de module wenst te volgen, betaal je 3 euro per lestijd.

Afbetalingsplan
Cursisten die moeilijkheden ondervinden bij het betalen van hun opleiding, kunnen contact opnemen met onze commercieel medewerkers voor het opstellen van een afbetalingsplan.