Stopzetting

Wie een module/opleidingsonderdeel wenst stop te zetten, meldt dit zo snel mogelijk via een digitaal stopzettingsformulier. De datum van het formulier geldt als officiële datum van stopzetting.

In geval van volledige stopzetting van de opleiding:

Alle volledige stopzettingen brengen ongeacht de reden van stopzetting een administratieve kost van 15€ met zich mee.

Regels voor terugbetaling inschrijvingsgeld bij stopzetting:

    a. Inschrijvingsdatum = VOOR de start van de module/opleidingsonderdeel => terugbetaling van het inschrijvingsgeld verminderd met de administratiekosten indien de stopzetting gemeld wordt binnen de 14 kalenderdagen na startdatum van de module(met de start van de module/opleidingsonderdeel wordt de eerste lesdag bedoeld, bepaald door het centrum).

    b. Inschrijvingsdatum = NA de start van de module/opleidingsonderdeel => terugbetaling van het inschrijvingsgeld verminderd met de administratiekosten indien de stopzetting gemeld wordt binnen de 14 kalenderdagen na inschrijvingsdatum.

Deze stopzettingsprocedure is geldig tot de uiterste inschrijvingsdatum, bepaald door het centrum.

In geval van stopzetting voor een deel van de opleiding:

Indien je voor meerdere opleidingsonderdelen/modules bent ingeschreven in eenzelfde richting en je wenst uit te schrijven voor één opleidingsonderdeel/module om die op een later tijdstip opnieuw aan te vangen, zal het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald worden onder de vorm van een waardebon. De waardebon is geldig voor iedere opleiding en inwisselbaar tot de uiterste inschrijvingsdatum van het tweede semester. De stopzetting moet geregistreerd worden via het digitaal stopzettingsformulier vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de module/het opleidingsonderdeel. Deze regeling geldt voor de opleidingen binnen technicus fermentatieprocessen (bier brouwen) en vrachtwagenchauffeur. 
 

Let op: Als je recht hebt op Betaald educatief verlof (BEV) of Vlaams vormingsverlof (VOV) en de stopzetting niet officieel meldt op het secretariaat, word je door de overheid als ongewettigd afwezig beschouwd voor de rest van de opleiding. Hierdoor kan je het recht op educatief verlof verliezen.