Betaald
educatief
verlof

Vanaf 1 september 2019 wordt het betaald educatief verlof vervangen door het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Er worden overgangsmaatregelen voorzien voor cursisten die voor 1 september 2019 BEV opgenomen hebben.  Zij kunnen tot 31 december 2021 verder gebruik maken van het BEV, indien ze dezelfde opleiding verder zetten.

Tijdens de opschorting van de lessen vanwege coronavirus is het belangrijk om weten dat de lessen gegeven via afstandsonderwijs en eraan wordt deelgenomen (leerplatform, skype, whatsapp,...), geregistreerd worden als een aanwezigheid en dus recht geven op BEV. Zo het onmogelijk is om afstandsonderwijs te geven, vb in kader van praktijklessen, behou je het recht op het opnemen van BEV. Het aantal uren op te nemen wordt wel verminderd met de lesuren tijdens de opschortingsperiode.

Meer info over BEV en de gevolgen door opschorting vanwege coronavirus en FAQ vind je op volgende website: http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof of telefonisch contact op te nemen met het gratis nummer 1700.

Voor andere vragen en inlichtingen met betrekking tot de aanvraag BEV en de attesten van nauwgezetheid kan je telefonsich contact opnemen met ons cursistensecretariaat CVO Panta Rhei op het nummer 0488 77 66 55 of mail naar: info@avondschool.be