Ombudsdienst

Een goede werking van CVO Panta Rhei veronderstelt een goed uitgebouwde klachtenbehandeling. Daarom werd binnen CVO Panta Rhei een aanspreekpunt voorzien waar cursisten terecht kunnen in geval van ontevredenheid en ongenoegen.

De ombudsdienst is een onafhankelijke dienst binnen CVO Panta Rhei en heeft tot doel het welzijn van iedere cursist te verbeteren. Iedere klacht wordt op discrete wijze en met de nodige deskundigheid verwerkt.

Mogelijke onderwerpen

 • Alle klachten in verband met lessen, oefeningen, cursussen, practica, stages, examens.

 • De ombudsdienst kan ook optreden als bemiddelaar bij geschillen tussen cursisten en leraren/lectoren.

 • Cursisten die zich benadeeld voelen of tekortgedaan in hun rechten als cursist.

 • Informatie omtrent het examenreglement, structuurschema's …

 • Tevens kan je bij de ombudsdienst altijd terecht voor advies, suggesties en een luisterend oor.
   

Werking 

 • Cursisten die een klacht hebben, kunnen deze bekend maken aan de ombudsdienst.

 • Na het eerste gesprek vraagt de ombudsdienst of de cursist de klacht al dan niet officieel wenst te maken.

 • Indien er een officiële klacht neergelegd wordt, stelt de ombudsdienst een neutraal en objectief onderzoek in, waarin alle betrokken partijen gehoord worden.

 • Nadat alle partijen gehoord werden en nadat alle documentatie grondig doorgenomen is, formuleert de ombudsdienst zijn advies.

 • Indien de betwisting blijft, kunnen cursisten via de Raad van Bestuur verdere stappen ondernemen.
   

Contact

Hans Martens: ombudsdienst@avondschool.be