De avondschool - Banner   De Avondschool - Servicemenu
De Avondschool: -Banner Home - Activiteiten - In de pers
   

In de pers

dinsdag 18 september 2007

  

Op dinsdag 18 september kwam het volwassenenonderwijs op eerder negatieve wijze in de pers met berichten over stijgende inschrijvingsgelden en dalende cursistenaantallen.

     

CVO-IVV de Avondschool betreurt dat enkele centra voor volwassenenonderwijs de media bespelen door eenzijdig en ongenuanceerd negatieve berichten te verspreiden.

    

Wat CVO-IVV de Avondschool betreft, stellen wij vast dat na een periode van grote bloei de cursistenaantallen reeds enige tijd relatief stabiel blijven. Van een massale terugval van de cursistenaantallen is absoluut geen sprake.

   

De inschrijvingsgelden zijn inderdaad gestegen. Prijsverhogingen zijn nooit populair en gaven ook binnen CVO-IVV de Avondschool nu en dan aanleiding tot wat gemor.

  

De meeste cursisten begrijpen echter dat het volwassenenonderwijs ook voor de overheid betaalbaar moet blijven en dat de kostprijs ervan in vergelijking met gelijkaardige opleidingen bij andere opleidingsverstrekkers nog altijd zeer aantrekkelijk is.

  

Bovendien kan een grote groep cursisten nog steeds genieten van financiële tegemoetkomingen waaronder volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van inschrijvingsgeld, opleidingscheques, etc.

   

Mogelijks vallen bepaalde (kansen)groepen uit de boot wat deze tegemoetkomingen betreft en wellicht kan hier vanwege de overheid nog een bijsturing gebeuren. Doch er zijn andere middelen om dit aan de overheid te signaleren dan het verspreiden van negatieve en volstrekt verkeerde informatie in de pers.

   

Wat de initiatiefnemers van deze actie poogden te bereiken, is ons niet meteen duidelijk. Doch klaarblijkelijk was het minister-pesten een hogere prioriteit dan het behartigen van de belangen van de sector.

    

Als er al dalende tendensen zijn met betrekking tot de cursistenaantallen dan situeert zich dit voornamelijk op niveau van de taal- en computeropleidingen waar het aanbod de vraag duidelijk overstijgt.

        

Om een antwoord te bieden aan een wildgroei van gelijkaardige opleidingen stimuleert de overheid het samenwerken van centra voor volwassenenonderwijs in regionale consortia.  Hierdoor zal het aanbod cursussen beter op de vraag naar opleidingen kunnen worden afgestemd en het volwassenenonderwijs ook in de toekomst betaalbaar blijven.

   

In de regio Gent-Eeklo zal het consortium volwassenenonderwijs op 27 september officieel van start gaan.

U mag binnenkort meer informatie hieromtrent in de pers verwachten !

Hans MARTENS
Directeur CVO-IVV de Avondschool

        

     

PERSBERICHT – 18/09/2007

  

Te vroeg voor conclusies over volwassenenonderwijs

     

Net geen twee weken na opstart van het schooljaar maakt CVO-IVV de Avondschool een eerste voorzichtige balans op van het aantal inschrijvingen in haar centrum voor volwassenenonderwijs. En daaruit blijkt geenszins een ‘algemene’ daling tot 20 procent, zoals eerder verschenen in de pers. Meer nog, er is zelfs sprake van een stijging voor wat betreft een aantal opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs, waaronder bijvoorbeeld bouw- en houtconstructies, informatica programmeren en elektromechanica.

   

Het voorliggend cijfermateriaal is echter nog verre van definitief: cursisten kunnen nog inschrijven tot eind september en een aantal van hen wacht nog op de bestelde opleidingscheques als geldig betaalmiddel voor hun opleiding.

  

CVO-IVV de Avondschool Gent is alvast bereid, ook binnen het kader van de vernieuwde en inderdaad strengere regelgeving werk te maken van volwassenenonderwijs.

   

Zware terugval inschrijvingen door strengere regelgeving blijft uit

    

De lang aangekondigde hervorming van het volwassenenonderwijs brengt heel wat wijzigingen met zich mee, zowel voor de cursisten als voor de opleidingsverstrekkers. De meest ophefmakende wijziging, met name tot de verhoging van het inschrijvingsgeld en beperking in vrijstellingsbeleid lieten het ergste vermoeden, doch mogelijks onterecht.

    

Voorzichtige en voorlopige indicatie: stijging inschrijvingen opleidingen HBO

   

Hoewel je zou kunnen vermoeden dat het aantal inschrijvingen in opleidingen niveau hoger beroepsonderwijs door hun langere duurtijd en daardoor hogere prijskaartje zou dalen, is er sprake van een status quo en zelfs verhoging voor wat betreft een aantal opleidingen. In taal- en computeropleidingen is er sprake van stagnatie tot een lichte daling, dit voornamelijk in hogere opleidingsjaren.

    

Doch CVO-IVV de Avondschool wenst enigszins de bewering te nuanceren dat deze daling uitsluitend te wijten zou zijn aan het verhoogde inschrijvingsgeld of beperking in vrijstellingsbeleid. Het groot aantal aanbieders op de markt, zowel privé als publieke spelers, alsook het feit dat de belangstelling in taalonderwijs mogelijks haar saturatiepunt bereikt heeft zijn mogelijke verklaringen.

      

Inschrijvingsperiode nog niet afgerond

Gezien de inschrijvingsperiode nog niet afgerond is, kan nog geen enkele conclusie getrokken worden en is er aldus CVO-IVV de Avondschool enkel sprake van voorlopige indicaties in verband met het aantal inschrijvingen in de verschillende centra voor volwassenenonderwijs. Pas wanneer de zogeheten registratiemomenten verstreken zijn, kunnen we het cijfermateriaal aan een kritische blik onderwerpen.

  

Samen werk maken van volwassenenonderwijs!

  

CVO-IVV de Avondschool is alvast bereid alle uitdagingen inzake de hervorming van het volwassenenonderwijs aan te gaan!

Samen met collega centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie uit de regio, maar ook samen met andere opleidingsverstrekkers én de arbeidsmarkt.

  

Lesley Arens

Beleidsmedewerker communicatie & PR

 

      Naar boven
      ©2004 Avondschool.be - info@avondschool.be - T:09 335 22 22 - Adressen